Textul argumentativ

Textul argumentativ este o compunere scurtă, de 200- 250 de cuvinte (minimum 20 de rânduri), în care trebuie să ne susținem, prin argumente, un punct de vedere cu privire la o temă pusă în discuție.

Structură:

  1. Ipoteză (aproximativ 4 rânduri)

Conține două părți:
a. o definire, o prezentare generală a temei puse în discuție
b. opinie personală

Evitați să utilizați în formularea opiniei termenii „deoarece” sau „pentru că”, aceștia presupunând începerea argumentării și nu este cazul încă.

  1. Argumentare (2 argumente, aproximativ 12 rânduri)

Compoziția argumentului:
a. enunțarea ideii principale a argumentului
b. dezvoltarea ideii
c. exemplificare

Într-un argument putem exemplifica printr-o situație, referire la textul dat, la prima vedere iar pentru cel de-al doilea putem apela la experiența personală, sau la bagajul cultural pe care îl deținem (cărți, filme etc.)

  1. Concluzie
    Reluarea și sublinierea ideii din ipoteză.

O scurtă aplicație: susținerea unei opinii argumentate despre impactul literaturii contemporane asupra oamenilor.

Literatura contemporană cuprinde totalitatea operelor de compoziție artistică scrise și publicate în zilele noastre.(definiție) În opinia mea, literatura contemporană nu mai are aceelași impact asupra cititorilor, a oamenilor în general.(opinie personală)

În primul rând, având în vedere creșterea popularității tehnologiei, pe care secolul al XXI-lea a propus-o, relevanța cărților a scăzut foarte mult. (enunț)Literatura este înlocuită de rețelele social-media și de videoclipuri care mai de care, dependența de internet fiind astfel o baricadă între lumea creației artistice și mintea umană. (dezvoltare) Ca exemplu avem secvența din textul lui Preda (text la prima vedere), în care el prezintă dezinteresul oamenilor față de literatură în favoarea știrilor TV sau a documentarelor video. (exemplificare) (Carmen Burnar)

Tehnicile argumentative
Într-un text argumentativ, argumentele pot fi susținute prin procedeul:
– enumeraţiei (în primul rand … apoi)
– paralelismului (opinia noastra ….. opinia altora)
– antitezei (opinia noastra împotriva opiniei altora)
– citarea altor surse
– apelul la experiența personală