Clasa a XI-a Limba română

 • Originile şi evoluţia limbii române (prezentare sintetică): repere istorice; Fondul autohton traco-dac; Romanizare. Latinitatea limbii române; Influența slavă asupra limbii române;
 • Limba si comunicare:Noile norme lingvistice (ortografice, ortoepice si morfo-logice) conform DOOM 2 (variante. variante literare libere; fonetica şi fonologia)
 • Studiu de caz 1: Latinitate şi dacism 
 • Studiu de caz 2: Dimensiunea religioasă a existenţei :mitropolitul Varlaam;  mitropolitul Dosoftei; mitropolitul Antim Ivireanul;Literatura și pictura religioasă
 • Studiu de caz 3: Formarea constiintei istorice: Constituirea istoriografiei romanești: Grigore Ureche, Miron Costin, Ion Neculce
 • Curente culturale în secolele XVII-XVIII: umanismul şi iluminismul;
 • Studiu de caz 4: Rolul literaturii în perioada pașoptistă
 • Forme hibride ale civilizaţiei româneşti în mijlocul secolului al XIX-lea: Chiriţa în provinţie – Vasile Alecsandri
 • Limba si comunicare; Uzul diversificat al limbii literare; Variante literare libere
 • Dezbatere: Romania intre Orient si Occident
 • Descoperirea literaturii populare: Balada populară Meșterul Manole
 • Limba si comunicare: Structuri discursive: textul informativ
 • Studiu de caz 5: Criticismul junimist 
 • Limba si comunicare: Strategii specifice folosite în monolog şi în dialog; Adecvarea discursului oral la situaţii de comunicare diverse.
 • ROMANTISMUL Context istoric, trasaturi, reprezentanti:
  • Alexandru Lăpuşneanul Negruzzi, nuvela istorică
 • Limba si comunicare: Registre stilistice: registrul arhaic
 • Scrisoarea I-Mihai Eminescu;
 • Limba si comunicare: Figuri de stil şi procedee de expresivitate;
 • Odă (în metru antic) de Mihai Eminescu
 • Limba si comunicare: Expresivitatea unor structuri morfologice și sintactice
 • Luceafarul de Mihai Eminescu
 • Limbă și comunicare: Denotaţie şi conotaţie. Figurile de stil si procedeele de expresivitate
 • REALISMUL: Context istoric, trăsături, reprezentanți
 • În vreme de război de Ion Luca Caragiale: Nuvela psihologică
 • Limba si comunicare: Structuri discursive (argumentative)
 • SIMBOLISMUL: Context istoric, trăsături, reprezentanți:
 • Noaptea de decembrie Alexandru Macedonski
 • Acuarelă Ion Minulescu
 • Limba si comunicare: neologismele
 • Studiu de caz 6: simbolismul european 
 • Prelungiri ale romantismului și clasicismului: Curentul eminescian, Traditionalismul major, Traditionalismul minor
 • De mult de Octavian Goga tradiţionalismul poetic interbelic
 • Orientări tematice în romanul interbelic
 • Romanul psihologic: Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război- Camil Petrescu
 • Romanul experienţei: Maitreyi de Mircea Eliade
 • Limba și comunicare: Structuri discursive (descriptive, narative) în textele literare și nonliterare