test 1 (Arghezi)

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu.

Timpul de lucru efectiv este de trei ore.

 

SUBIECTUL I (40 de puncte)

Citeşte următorul text:

Am citit cu surprindere articolul domnului Andrei Pleşu. Gândurile mele s-au clătinat uşor, ca la un cutremur de 4,1 grade. Apoi, după ce mi-a revenit echilibrul, m-a cuprins spaima.

Primul meu gând a fost că, de acum înainte, voi fi mai sărac. Este o metaforă bătătorită, dar ăsta este adevărul: voi fi mai sărac. Şi pe măsură ce timpul va înainta voi purta povara asta a sărăciei, fără scrisul lui Andrei Pleşu. Pentru că, până acum, citindu-l în fiecare săptămână, mă simţeam mai puternic. Nu neapărat pentru că punea în insectar, cu un farmec inegalabil, toate loazele astea politice, idioţi şi impostori, care îmi otrăvesc şi îmi mutilează viaţa, ci pentru că mă provoca să scriu mai bine. „Să scriu la fel de bine ca Pleşu!“ – îmi spuneam uneori şi imediat mă bufnea râsul. Coboram cu picioarele pe pământ şi mă uitam la ştacheta pusă de textele lui Pleşu: uite acolo trebuie să ajung, pune mâna pe carte, Barbule! – îmi spuneam. Era mereu o provocare, să fiu mai bun. Pentru că una este să concurezi cu Rafael Nadal şi alta este să joci toată viaţa cu Marius Copil, asta-i frumuseţea concurenţei. (Cine-i Marius Copil?)…

Apoi, m-a cuprins spaima. Într-o zi, o să-mi vină şi mie rândul. Ăsta e cel mai dureros moment, retragerea: când nu mai poţi, când eşti slăbit, când suferi, când gândurile zboară în altă parte, când scrisul scrâşneşte, ţi-e silă, când alţii sunt mai buni ca tine, când nu mai ai ce spune, eşti secat, obosit, totul merge în gol, scrisul nu mai ţine… Până când? E ca moartea. Dacă nu mai scriu, sunt mort. Doar pentru scrisul ăsta trăiesc? (Petre Barbu, Pe curând, domnule Andrei Pleşu!, adevarul.ro, 14 septembrie 2017)

A. Scrie pe foaia de examen răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la text.

 1. Menţionează sensul din text al secvenței s-au clătinat uşor. 4 puncte
 2. Precizează cauza senzației de sărăcie a autorului. 4 puncte
 3. Identifică două efecte ale scrisului lui Andrei Pleșu asupra autorului. 4 puncte
 4. Precizează motivul principal al spaimei autorului. 4 puncte
 5. Prezintă în 30-50 de cuvinte semnificația comparației cu Rafael Nadal. 4 puncte

Notă! Răspunsurile vor fi formulate în enunțuri.

B. Redactează un text de 150 – 300 de cuvinte, în care să argumentezi dacă este importantă raportarea la un model în domeniul profesiei, folosind informațiile din fragmentul extras din articolul Pe curând, domnule Andrei Pleşu! (20 de puncte)

În redactarea textului, vei avea în vedere următoarele repere:

 • formularea tezei/problematicii puse în discuţie; 2 puncte
 • menționarea poziției pe care o ai față de teză/problematică; 2 puncte
 • enunțarea și dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate poziției adoptate; 12 puncte
 • formularea unei concluzii pertinente; 2 puncte
 • utilizarea corectă a conectorilor în argumentare; 1 punct
 • respectarea precizării privind numărul de cuvinte. 1 punct

Notă! În elaborarea răspunsului, te vei raporta la informațiile din fragmentul dat. Folosirea altor informații este facultativă.

SUBIECTUL al II-lea (10 puncte)

Prezintă în minimum 50 de cuvinte, semnificațiile textului următor, evidențiind două trăsături ale modernismului.

Am luat ceasul de-ntâlnire
Când se tulbură-n fund lacul
Şi-n perdeaua lui subţire
Îşi petrece steaua acul.

Câtă vreme n-a venit
M-am uitat cu dor în zare.
Orele şi-au împletit
Firul lor cu firul mare.

Şi acum c-o văd venind
Pe potecă solitară,
De departe, simt un jind
Şi-as voi să mi se pară.  (Melancolie, T. Arghezi)

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinţi particularităţi ale unei poezii moderne.

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:

 • evidenţierea a două trăsături care permit încadrarea textului liric studiat într-un curent cultural/literar;
 • prezentarea modului în care tema se reflectă în textul poetic studiat, prin comentarea a două imagini sau idei poetice;
 • analiza, la alegere, a două elemente de compoziţie şi de limbaj, semnificative pentru textul poetic studiat, din seria: titlu, imaginar poetic, figuri semantice (tropi), motive poetice.

Notă!

În vederea acordării punctajului pentru organizarea discursului, eseul trebuie să aibă minimum 400 de cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

REDACTARE (10 puncte)

Pentru redactarea întregii lucrări, vei primi 10 puncte, numai în cazul în care aceasta întruneşte minimum 300 de cuvinte şi conţine răspunsuri la cerinţele date (utilizarea limbii literare – 3 puncte; ortografia – 3 puncte; punctuaţia – 3 puncte; aşezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct).