Postmodernism

 • 1980-prezent
 • deschiderea poeziei către real, cotidian, poezia care coboară în stradă totul a fost spus deja, nu mai este nimic nou => se reia totul în mod ironic, critic, ludic (în joacă)
 • tradiţia este şi ea recuperată ironic
 • biografism
 • livresc ( inspirat din alte cărţi)
 • cotidian – viaţa reală
 • joc de cuvinte, efecte lexicale
 • intertextualitatea, metatextualitatea ( colaj, motto, parodie, parafrază)
 • desolemnizează poezia
 • distrugere şi refacere cu ironie
 • ironie acidă, sarcasm
 • relativizarea valorilor
 • repr. Mircea Cărtărescu, Simona Popescu, Al. Muşina, Caius Dobrescu, Traian Coşovei, Andrei Boiu, Mariana Marin