Tradiţionalism

 • orientare culturală, literară ce se manifestă cu precădere în perioada interbelică
 • s-a manifestat pentru prima dată în Franța, la sfârșitul sec. al XVII-lea dar a fost o mișcare prezentă în toate literaturile europene în opoziție cu mișcările novatoare
 • la noi apare pentru prima dată în „Introducția” lui Kogăniceanu la „Dacia literară” care pleda pentru inspirația din specificul nostru național
 • este reluat apoi în sec. al XX-lea prin următoarele orientări tradiţionaliste:
  • Sămănătorul” – revistă culturală- 1902-1910- Bucureşti
   • reprezentanţi: Iorga,Vlahuţă, Coşbuc, Şt. O. Iosif
   • sămănătoriştii resping influenţele străine primejdioase
   • creează un viguros tablou al naturii în care ființa umană e în plan secund
  • Viaţa românească” – Iaşi – Garabet Ibrăileanu, Sadoveanu, G. Galaction, I. Teodoreanu, Călinescu, Rebreanu, Goga, Arghezi, Blaga, Pillat, Philippide, H. P. Bengescu
   • poporaniştii
   • => simpatie exagerată pentru ţăran
  • Gândirea” – Cluj – Cezar Petrescu, I. D. Cucu, Blaga, Nichifor Crainic, Gib Mihăiescu, Pamfil Şeicaru, Adrian Maniu
   • ideolog- N. Crainic
   • în plus față se sămănătoriști, gândiriştii susţin religia ortodoxă ca element esenţial al sufletului ţărănesc
   • Trăsături: 
    • apără tradiţia
    • valorile vechi sunt purtătoare de semnificație
    • respingerea oricăror tendinţe de modernizare ce degradează tradiţionalul
    • simpatie exagerată pentru ţăran
    • teme: rurală (satul)
    • religia
    • credinţe străvechi
    • fluxul de arhaisme
    • modalitatea artistică este evocarea, valorificarea trecutului