Teorie literară

 

Genuri literare.

Specii literare.

Tema – elementul principal/ aspectul general/ ideea centrală care stă la baza unei opere şi în jurul căreia se dezvoltă o întreagă lume imaginară.

Motivul– unitate care contribuie la relizarea temei.

Ex. Teme şi motive:    copilăria

dragostea: iubita, florile, inima, muzica, culoarea roşie, îmbrăţişarea, sărutul, iertarea

războiul, natura, călătoria, timpul, familia, viaţa de zi cu zi

 

Recunoaşteţi teme şi motive:

 • „Amintiri din copilărie” – copilăria (părinţii, jocul, casa, vecinii, fraţii, pupăza, apa)
 • „Titanic” : dragostea (vaporul, iubitul- iubita, rivalul), călătoria (catastrofa, icebergul, apa), timpul (amintirea, memoria, epava, colierul)

 

Instanţele comunicării narative: autor, narator, eul liric, personaj, cititor

Autor- persoana reală care imaginează şi scrie un text literar

Personaj- construcţie imaginară ce există doar în lumea ficţiunii

Cititorul- persoana reală căreia îi este adresat textul literar

Naratorul– o „voce” care prezintă, relatează operele epice.

perspectiva narativă: uniperspectivism (punct de vedere al unui singur narator)

pluriperspectivism (punctul de vedere al mai multor naratori)

– tipuri:

 1. Narator omniscient

– naraţiunea la persoana a III-a

– naratorul ştie tot, personajele n-au nici un secret faţă de el ( el este Creatorul lumii lui)

– viziune totală, viziune „dindărăt”

– focalizare zero (focalizare= unghiul, poziţia din care sunt percepute evenimentele)

– naratorul este detaşat, impersonal

– narator extradiegetic (se află în afara acţiunii relatate)

– povestirea se numeşte heterodiegeză

 

 1. Naratorul personaj

– naraţiunea la persoana I

– naratorul cunoaşte doar cât personajul

– viziunea este „împreună cu”

– focalizarea internă

– naratorul este intradiegetic (se află în interiorul acţiunii relatate)

– povestirea se numeşte homodiegeză (povestire homodiegetică)

 

 1. Naratorul martor

– cunoaşte puţin, doar ce aude sau vede

– viziunea „din afară”

– focalizarea externă

 

Eul liric – „vocea” autorului în operele lirice

– tipuri – subiectiv (la persoana I şi a II-a)

– obiectiv (la persoana a III-a)

 

 

Discursul narativ/ liric (incipit, secvenţe narative, final)

 • incipit- secvenţă iniţială simbolică
 • final – secvenţă de sfârşit simbolică
 • secvenţe narative/ lirice- unităţi elementare a discursului narativ/ liric

– sunt dispuse prin înlănţuire (cronologic)- timpul diegezei, sau alternanţă (fără o ordine cronologică)- timpul discursului

 

Subiectul narativ (epic)

 • momentele subiectului: expoziţiune (loc, timp, personaje), intriga (momentul care declanşează acţiunea), desfăşurarea acţiunii, punctul culminant, deznodământ
 • conflicte: – interior (înăuntrul personajului, la nivelul sentimentelor, stărilor, gândurilor)

– exterior (între două sau mai multe personaje)

 

Personaj – caracterizare

 

Paşi

 1. Identificare – nume (poreclă) + semnificaţie (în sugerarea unor trăsături de caracter)

– prezentare (poziţie socială, vârstă, profesie)

– locul şi rolul în operă (pers. principal/ secundar, episodic, martor, prezent sau absent în acţiune etc.)

Ex. D-l Goe, Iona

2. Portret fizic – figura, mimica, talia, gestica, îmbrăcămintea

Ex. D-l Goe – costum de marinar (nepotrivit vârstei, copil îmbătrânit)

 

3. Portret moral         – fapte, fel de vorbire, comportament, mediul (locuinţă) şi influenţa lui, conflicte interioare

4. Portret psihic: idei, gânduri, frământări interioare

 

 1. Concluzii/ semnificaţii – pozitiv/ negativ, complex/ banal, static/ dinamic, evoluează/ involuează

 

Tipuri de caracterizare           – directă (care apare în text)    – făcută de narator

– autocaracterizare

– făcută de alte personaje

– indirectă        -care reiese din fapte, comportament, imagine, mediu,

 

Tipuri de personaje     – după locul ocupat: principale, secundare, episodice

– după semnificaţia etică: pozitive, negative

– după raportarea la realitate: fantastice, legendare, alegorice, istorice, autobiografice

– după curentul literar: caractere în Clasicism (construite pe o trăsătură dominantă), excepţionale în Romantism, tipice în Realism (tipice pentru o categorie socială), patologice în Naturalism

 

Versificaţie (prozodie)

 • rimă: încrucişată (abab), îmbrăţişată (abba), împerecheată (aabb), vers alb (abc), vers liber (vers alb cu măsură variabilă), monorimă (aaa)
 • măsură – numărul de silabe dintr-un vers

 

Expresivitatea (frumuseţea artistică a textelor)

– se realizează prin:     – figuri de stil

– imagini artistice (vizuale, auditive, tactile, olfactive)

-unele părți de vorbire: substantive în V., verbe la imperativ, interjecții etc.

-unele semne de ortografie și punctuație: semnul exclamării, puncte de suspensie etc.

Stilul: modul, caracterul general în care este scris textul

– caracteristici ale stilului: claritatea, proprietatea, concizia, precizia, puritatea, simplitatea, sobrietatea, naturaleţea, oralitatea, armonia, etc.