Tipuri de texte

Textul descriptiv poate fi un text literar de tip tablou sau portret, descriind un anumit aspect al realității într-un limbaj obiectiv, impersonal și prin acumularea unei sume de detalii.

Conține:

 • construcții de tipul substantiv-adjectiv
 • este presărat cu o multitudine de imagini artistice.

Textul narativ este de obicei un text literar epic în care:

 • emițătorul își transmite indirect sentimentele prin intermediul acțiunii și personajelor
 • conține cu preponderență verbe
 • întâlnim și elemente de cronotop (loc, timp)
 • unele texte nonliterare pot avea caracter narativ, în special cele din domeniul publicistic.

Textul informativ este prin excelență un text nonliterar care:

 • are un limbaj concis, accesibil
 • oferă informații despre un anumit aspect al realității
 • dintr-un asemenea text lipsesc și mărcile afectivității și ale expresivității.
 • este obiectiv
 • conține detalii

Textul epistolar este reprezentat prin scrisori

 •  limbaj colocvial cu termeni uzuali
 •  caracteristici precum localitatea, data,
 • formula de început și formula de încheiere.
 • semnătura
 • subiectivitate

Textul argumentativ este un text personalizat deoarece exprimă punctul de vedere al emițătorului. Pornește de la o ipoteză pe care o dezvoltă cu argumente finalizând-o cu o concluzie. Limbajul este elevat și ideile sunt legate prin conectori.

  Textul beletristic este textul luat dintr-o operă literară, are caracter particular fiind rezultatul imaginației unui singur scriitor, este singurul care folosește cuvinte din toate compartimentele lexicului, folosește valori denotative și conotative și predomină funcția expresivă a limbajului.

Textul științific are caracter general pentru că exprimă adevăruri universal valabile, preferă neologismele, este concis impersonal, lipsit de expresivitate, folosește numai cuvinte cu sens propriu, iar elementul verbal poate fi completat de anumite simboluri, cifre, numere.

Textul memorialistic. Se bazează pe procedeul evocării (aducerea în prezent a unor evenimente trecute, trăite de autor). Are un grad mare de subiectivitate fiind scris la persoana I.