Originea și evoluția limbii române

Originea şi evoluţia limbii române

Etnogeneza (formarea limbii şi a poporului)- este un proces major de sinteză daco-romană şi asimilare a elementului migrator (Maria Cvasnîi Cătănescu)

  • sec. I- sec. VI – amestec de geto-dacă cu latină = româna comună

  • sec. VII – sec XIII – influenţa slavă

– alfabetul folosit era cel chirilic (rusesc), până în 1860 când a fost înlocuit de ministrul Ion Ghica (pe vremea lui Cuza) cu cel latin.

– primul document scris în limba română: – 1521 „Scrisoarea lui Neacşu din Câmpulung” către Johannes Benkner, judele Braşovului

– primele scrieri: religioase (sec XVI): Varlaam, Antim Ivireanul, Dosoftei, apoi istorice (sec. XVII) Ion Neculce, Miron Costin şi Grigore Ureche.

– primul care tipăreşte- diaconul Coresi – 1559- cărţi religioase

Originea şi evoluţia limbii române