test 1 – Prinț și cerșetor

„O linişte adâncă se făcu în marele templu. În aceasta clipă impresionantă, se ivi o apariţie tulburatoare, pe care nimeni din mulţimea prea absorbită n-o remarcase până atunci. Era un băiat cu capul gol, rău îmbrăcat în veşminte grosolane, aproape zdrenţe, care înainta în marea tirada centrală. Ridică mâna cu o solemnitate ce se potrivea rău cu jalnicul său port şi, pronunţă:
— Vă opresc să puneţi coroana Angliei pe acest cap trădător. Eu sunt Regele! Într-o clipă, mai multe mâini indignate se repeziră spre copil, dar în acelaşi moment, Tom Canty în veşminte regale, făcu un pas repede înainte şi strigă cu o voce clară:
— Lăsaţi-l şi ascultați-l. Este Regele!
Un fel de panică pricinuită de uimire, apucă asistenţa. Mai mulţi, sculându-se din locurile lor, priveau încurcaţi personajele principale ale acestei scene, întrebându-se dacă sunt treji şi dacă nu visează. Lordul Protector, nu era mai puţin stupefiat ca ceilalţi; dar revenindu-şi, în curând, pronunţă cu un ton autoritar:

– Nu tulburaţi pe Majestatea Sa. Ea suferă din nou de boala sa. Prindeţi acest vagabond!
Era sa fie ascultat; dar falsul Rege bătu din picior şi strigă:
—Nenorocire vouă! Nu-l atingeţi! El este Regele!”

Cerințe:

  1. Precizați care este denumirea dată de Eduard lui Tom Canty. 1p
  2. Identifică atitudinea lordului Protector așa cum reiese din fragment. 1p
  3. Construiește sinonime contextuale pentru: templu, veșminte, nenorocire, panică. 1p
  4. Formează familia lexicală a cuvântului rege. 1p
  5. Transcrie 5 cuvinte derivate. 1p
  6. Argumentează, prin minimum 2 trăsături exemplificate că fragmentul de mai sus este o narațiune. 1p
  7. Construiește 3 expresii/ locuțiuni care să conțină cuvântul mână. 1p
  8. Ești reporter și scrii o știre despre episodul procesului public a lui Eduard. 2p

N.B. Timp de lucru- 1h, 1 punct din oficiu