Poezia neomodernistă „Leoaică tânără, iubirea”

Leoaică tânără, iubirea

                                                                                                       – Nichita Stănescu-

-poezie neomodernistă-

 

Nichita Stănescu s-a născut la Ploieşti la 31 martie 1933, „dintr-un ţăran român venit la oraş şi dintr-o rusoiacă”, după cum mărturisea poetul. Urmeaza Liceul „Sf. Petru şi Pavel” din Ploiesti și apoi Facultatea de Filologie la Universitatea din București. Debutează la revista „Tribuna”, apoi lucrează la mai multe ziare și reviste, între care „Romania liberă”, ”Gazeta literară” și “Luceafarul”. În 1975 primește premiul internațional „Herder” pentru poezie. Nichita Stănescu moare la 13 decembrie 1983, fiind înmormântat la cimitirul Belu.

Poezia „Leoiacă tânărặ, iubirea” face parte din volumul „O viziune a sentimentelor” din 1964, în care Nichita Stănescu, prin cuvântul poetic esențial, vizualizează iubirea ca sentiment, ca stare extaticặ a eului poetic.

Este considerată o capodoperă a liricii erotice romanești, individualizându-se prin transparența imaginilor și proiecția cosmică, prin originalitatea metaforelor și simetria compoziției.

Încadrare într-un curent/ specie

Poezia „Leoaicặ tậnara,iubirea” este, ca specie, o artă poetică erotică în care eul liric e puternic marcat de intensitatea și forța celui mai uman sentiment, iubirea.

Această confesiune lirică a lui Nichita Stănescu este una modernă prin intensitatea metaforei centrale a textului (iubirea văzută ca o leoaică tânără), prin ambiguitatea mesajului poetic, prin noutăți prozodice precum versul liber sau ingambamentul: „Leoaica tânără, iubirea/ mi-ai sărit în faţă.” Ține de neomodernism prin concretizarea abstractului (iubirea-sentiment abstract- asociată cu leoaica- element concret) și prin amplificarea simțurilor: atingere, auz, văz.

 

Tema ilustrată prin 2 secvențe

Tema o constituie consecințele pe care iubirea le are asupra raportului eului poetic cu lumea exterioară și cu sinele totodată, năvălind ca un animal de prada în spațiul sensibilității poetice. Legătura cu sinele se reflectă în imaginile din prima secvență, când vitalitatea sentimentului („leoaică tânără”) copleșește ființa poetului: („mi-a sărit în față”) și îl năucește surprinzător, ca un atac neașteptat. Pe lângă apariția bruscă, iubirea poate aduce cu ea și durerea, dramatismul neîmplinirii ei, așa cum reiese din imaginea vizuală: „colții albi mi i-a înfipt în față”.

Viziunea despre lume a autorului este una neomodernistă prin emoția, trăirea profundă a sentimentelor și sensibilitate profundă, asemănătoare cu cea romantică.  Inovatoare este însă viziunea exuberantă a eului îndrăgostit asupra lumii.

 

Elemente de structură

Titlul este exprimat printr-o metafora în care imaginea sugerează extazul poetic la apariția neașteptată a iubirii, văzute sub forma unui animal de pradă agresiv, „leoaica tậnarặ”, explicată chiar de poet prin apoziția „iubirea”.

Poezia este structurata chiar de catre Nichita in trei secvente lirice, corespunzatoare celor trei strofe.

Prima strofă exprimă vizualizarea sentimentului de iubire care ia forma unei tinere leoaice agresive care îi sare „în față” poetului având efecte devoratoare asupra identității sinelui. Pronumele la persoana I,„mi”,„mặ”,„m” arată că poetul era conștient de eventualitatea ivirii sentimentului de dragoste, care-l „pậndise-n încordare/mai demult”, dar nu se aștepta ca acesta sa fie atât de puternic, să aibă atâta forță devastatoare: ,„m-a mușcat leoaica, azi, de față”.

„Leoaica tânără, iubirea
mi-ai sărit în faţă.
Mă pândise-n încordare
mai demult.
Colţii albi mi i-a înfipt în faţă,
m-a muşcat leoaica, azi, de faţă.”

Strofa a doua accentuează efectul psihologic al acestei neașteptate întâlniri cu un sentiment nou, necunoscut – iubirea, care degajă asupra sensibilității eului poetic o energie omnipotentă, extinsă asupra întregului univers:„Și deodată-n jurul meu natura”. Forța agresiva și fascinantă a iubirii reordonează lumea dupa legile ei proprii, într-un joc al cercurilor concentrice, ca simbol al perfecțiunii: „se făcu un cerc de-a dura,/când mai larg când mai aproape,/ca o strângere de ape”. Poetul se simte în acest nou univers un adevarat „centrum mundi”, un nucleu existențial care poate reorganiza totul în jurul său dupa alte percepții, cu o forță impresionantă.

Privirea ca și auzul care se înalță „tocmai lângă ciocârlii”, sugerează faptul că apariția iubirii este o manifestare superioara a bucuriei supreme, a fericirii  percepută cu toate simțurile, mai ales că se spune ca ciocârlia este pasărea care zboara cel mai sus și are un viers cu totul aparte.. Curcubeul, simbol al unei fericiri nesperate, poate semnifica un fenomen rar și fascinant ca și iubirea sau poate fi un adevarat arc de triumf, de izbậndặ cereascặ, reflectat în sufletul prea plin al poetului.

„Şi deodata-n jurul meu, natura
se făcu un cerc, de-a-dura,
când mai larg, când mai aproape,
ca o strângere de ape.
Şi privirea-n sus ţişni,
curcubeu tăiat în două,
şi auzul o-ntâlni
tocmai lângă ciocârlii.”

   Strofa a treia revine la momentul inițial,„leoaicặ arặmie/cu mișcările viclene” fiind metafora iubirii agresive, insinuante, devoratoare pentru eul liric. Sinele poetic își pierde contururile sub puterea devastatoare a iubirii, simțurile se estompează:”Mi-am dus mậna la sprậnceană,/la tậmplă și la bărbie,\dar mâna nu le mai știe”. Poetul nu se mai recunoaște simțindu-se confuz și bulversat de „atacul” surprinzător al unui sentiment extrem de puternic. Poetul identifică sentimentul, nu mai este o „leoaică tânără” oarecare ci „arămie”. El știe că iubirea este perfidă, are „mișcările viclene” dar fericirea trăită acum vine dupa o perioadă ternặ a vieții,„un deșert”, care capătă brusc „strălucire”. Iubirea ca forma a spiritului invinge timpul dậnd energie și profunzime vieții: „înc-o vreme,/și-ncặ-o vreme…”. Sau poate, temặtor, eul liric este nesigur, nu poate ști cât timp iubirea îl va ferici.

„Mi-am dus mâna la sprânceană,
la tâmplă şi la bărbie,
dar mâna nu le mai ştie.
Şi alunecă-n neştire
pe-un deşert în strălucire,
peste care trece-alene
o leoaică arămie
cu mişcările viclene,
încă-o vreme,
şi-ncă-o vreme…”

Poezia este o romanță cantabilă a iubirii, sentiment materializat, vizualizat de Nichita Stanescu, stare sufletească ce capăta puteri demiurgice asupra sensibilității eului poetic, înălțându-l în centrul lumii care, la rândul ei, se reordonează sub forța miraculoasa a celui mai uman sentiment.

Imaginile poetice se individualizeaza prin transparență, dinamism și sugestie semnificativă pentru „obiectul” iubire, întreaga poezie concentrându-se într-o unică metaforă.