test 1 (Creangă)

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu.

Timpul de lucru efectiv este de trei ore.

 

SUBIECTUL I (40 de puncte)

Citeşte următorul text:

Astăzi, 10 septembrie 2017 se împlinesc 145 de ani de la moartea lui Avram Iancu. În aceşti 145 de ani, lupta românilor din Transilvania a fost continuă. „Memorandumul” din 1892, apogeu al luptei naţionale a românilor ardeleni a dus la amplificarea persecuţiilor austro-ungare, la adresa românilor. Practic, Primul Război Mondial şi Marea Unire au dus la eliberarea românilor şi la unirea Transilvaniei cu România. Dar oare, putem spune că s-a respectat testamentul lui Avram Iancu?

An de an, ziua de 10 septembrie adună la Ţebea, locul unde Avram Iancu îşi doarme somnul de veci, lângă „Gorunul lui Horea”, mulţi români. Îi respect pe toţi românii care îi aduc eroului Avram Iancu piosul lor omagiu, îi respect pe cei care sunt români adevăraţi şi vin anual la Ţebea, îmbrăcaţi în portul popular românesc însă oamenii politici nu sunt, ca de obicei, în stare să cinstească, aşa cum se cuvine, memoria „Crăişorului Munţilor”. Autorităţile locale se întrec în manifestări zgomotoase, politicienii îşi pun la lucru subordonaţii să le scrie discursuri fără nicio consistenţă, vin să aducă flori, coroane cu tricolorul, îmbrăcaţi cu haine de firmă, care numai româneşti nu sunt, şi al căror preţ are multe zerouri în moneda europeană. Într-un cuvânt, un festivism care ţine de primitivismul gândirii acestora. Artiştii, plătiţi consistent de către autorităţi, din banii românilor vin şi cântă. Ştiu că se cântă şi „Marşul lui Iancu”, cântece patriotice, dar comemorarea este un moment de aducere aminte şi de reculegere.

La anul, în 2018, se va aniversa Centenarul Marii Uniri, unire imposibil de realizat fără fapta, sacrificiul şi dăruirea lui Avram Iancu. Să reţinem faptul că tot în 2018, se vor aniversa 170 de ani trecuţi de la Marea Adunare Naţională de la Blaj, din 15 mai 1848, ale cărei deziderate au devenit realitate la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918! Vă întreb pe dumneavoastră, dragi români de pretutindeni, cum ar trebui să se celebreze acest moment istoric deosebit, de care se leagă exemplul vieţii lui Avram Iancu? (Carmen Zamfirescu, Un pios omagiu memoriei „Crăişorului Munţilor“, Avram Iancu, la 145 de ani de la moarte, adevarul.ro, 10 septembrie 2017)

A. Scrie pe foaia de examen răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la text.

 1. Menţionează sensul din text al secvenței somnul de veci. 4 puncte
 2. Precizează locul unde este comemorat anual Avram Iancu. 4 puncte
 3. Identifică 2 manifestări specifice zilei Avram Iancu. 4 puncte
 4. Numește un eveniment aniversat în 2018. 4 puncte
 5. Prezintă în 30-50 de rânduri atitudinea autorului față de felul de comemorare a marelui erou român. 4 puncte

Notă! Răspunsurile vor fi formulate în enunțuri.

B. Redactează un text de 150 – 300 de cuvinte, în care să argumentezi importanța festivităților în aniversarea unui erou național, folosind informațiile din fragmentul extras din articolul Un pios omagiu memoriei „Crăişorului Munţilor“, Avram Iancu, la 145 de ani de la moarte.  (20 de puncte)

În redactarea textului, vei avea în vedere următoarele repere:

 • formularea tezei/problematicii puse în discuţie; 2 puncte
 • menționarea poziției pe care o ai față de teză/problematică; 2 puncte
 • enunțarea și dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate poziției adoptate; 12 puncte
 • formularea unei concluzii pertinente; 2 puncte
 • utilizarea corectă a conectorilor în argumentare; 1 punct
 • respectarea precizării privind numărul de cuvinte. 1 punct

Notă! În elaborarea răspunsului, te vei raporta la informațiile din fragmentul dat. Folosirea altor informații este facultativă.

SUBIECTUL al II-lea (10 puncte)

Prezintă în minimum 50 de cuvinte în ce constă conflictul interior al mezinului, evidențind un mijloc de caracterizare utilizat în construcția acestui personaj.

— Ce mânca văd eu bine că ai, despre asta nu e vorbă, fătul meu, zise craiul posomorât, dar ia spuneţi-mi: ruşinea unde o puneţi? Din trei feciori câţi are tata, nici unul să nu fie bun de nimica?!

Apoi, drept să vă spun, că atunci degeaba mai stricaţi mâncarea, dragii mei… Să umblaţi numai aşa, frunza frăsinelului, toată viaţa voastră şi să vă lăudaţi că sunteţi feciori de crai, asta nu miroase a nas de om… Cum văd eu, frate-meu se poate culca pe o ureche din partea voastră; la sfântul Aşteaptă s-a împlini dorinţa lui. Halal de nepoţi ce are! Vorba ceea:

La plăcinte, înainte

Şi la război, înapoi.

Fiul craiului cel mai mic, făcându-se atunci roş cum îi gotca, iese afară în grădină şi începe a plânge în inima sa, lovit fiind în adâncul sufletului de apăsătoarele cuvinte ale părintelui său. Şi cum sta el pe gânduri şi nu se dumerea ce să facă pentru a scăpa de ruşine, numai iaca se trezeşte dinaintea lui cu o babă gârbovită de bătrâneţe, care umbla după milostenie.

— Da’ ce stai aşa pe gânduri, luminate crăişor? zise baba; alungă mâhnirea din inima ta, căci norocul îţi râde din toate părţile şi nu ai de ce fi supărat. Ia, mai bine miluieşte baba cu ceva.
— Ia lasă-mă-ncolo, mătuşă, nu mă supăra, zise fiul craiului; acum am altele la capul meu. (Povestea lui Harap-Alb, Ion Creangă)

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinţi particularităţi ale unui basm studiat.

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:

 • evidenţierea a două trăsături care permit încadrarea textului epic studiat într-un curent cultural/literar;
 • prezentarea modului în care tema se reflectă în textul poetic studiat, prin comentarea a două imagini sau idei poetice;
 • analiza, la alegere, a două elemente de compoziţie şi de limbaj, semnificative pentru textul poetic studiat, din seria: titlu, compoziție, elemente de cronotop, conflicte.

Notă!

În vederea acordării punctajului pentru organizarea discursului, eseul trebuie să aibă minimum 400 de cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

REDACTARE (10 puncte)

Pentru redactarea întregii lucrări, vei primi 10 puncte, numai în cazul în care aceasta întruneşte minimum 300 de cuvinte şi conţine răspunsuri la cerinţele date (utilizarea limbii literare – 3 puncte; ortografia – 3 puncte; punctuaţia – 3 puncte; aşezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct).