Perioada Paşoptistă – „Dacia literară”

 • specifică culturii româneşti
 • cuprinsă între anii 1840- 1860
 • reprezentanţi: Costache Negruzzi, V. Alecsandri, Alecu Russo, I. H. Rădulescu, G. Alexandrescu, D. Bolintineanu, N. Bălcescu, M. Kogălniceanu
 • programul estetic:
  • 1. M. Kogălniceanu în „ Introducţiune” ( Dacia literară) condamnă traducerile şi încurajează literatura originală
  • 2. I. H. Rădulescu prin ziarul său, „ Curierul românesc” favorizează publicarea operelor originale
 • perioada de început a literaturii române
 • până atunci nu existau decât scrierile religioase, scrierile istorice ( cronicarii) şi traduceri
 • termenul de literatură nu era clar definit la noi ( cuprindea texte istorice, de geografie, filosofice etc.)
 • se urmărea sincronizarea literaturii române cu cea europeană
 • prin crearea de literatură originală
 • prin încetarea traducerilor
 • surse de inspiraţie :
  • natura
  • istoria naţională
  • tradiţiile şi obiceiurile noastre
 • stilul romantic era amestecat cu cel clasic