Clasa a XII-a Limba română

GEORGE BACOVIA

  • 2 texte

TUDOR ARGHEZI

  • 2 texte

LUCIAN BLAGA

  • 2 texte

ION BARBU

  • 2 texte

Curente culturale / literare: modernism vs. tradiţionalism

S.C. Diversitate tematică, stilistică şi de viziune în perioada interbelică

L.C. Noile norme lingvistice (ortografice, ortoepice şi morfologice) conform DOOM2; Noutăţi în Gramatica Academiei

L. C. Tehnici de documentare

L.C. Argumentarea; dezbaterea în spaţiul public şi în spaţiul privat; regulile unui dialog / unei polemici civilizate; ascultarea activă; exprimarea opiniei; discuţia; conversaţia; dezbaterea; monologul informativ şi argumentativ; prezentarea orală a rezultatului unor documentări

Dezbatere: Identitate culturală în context european

S.C.: Literatura aservită ideologiei comuniste

Cercul literar de la Sibiu (Radu Stanca); Al doilea val al suprarealismului (Gellu Naum)

Neomodernismul –NICHITA STĂNESCU

  • 2 texte

L.C. Denotaţie şi conotaţie. Sensul cuvintelor în context.

MARIN SORESCU

  • 1 text

MARIN PREDA

  • un roman postbelic

L.C. Exprimarea corectă şi nuanţată: evitarea anacolutului, a confuziilor paronimice, a pleonasmului si tautologiei, a cacofoniei. Adecvarea / inadecvarea stilistică. Norma literară, variante libere

Mircea Nedelciu, un roman

L.C. Discursul politic. Discursul publicistic. Prezentarea operei autorului preferat. Scrierea unei prefeţe pentru cartea preferată.

S.C. Tipuri de roman în perioada postbelică

Fişe de lucru, materiale documentare asupra unei epoci, a unui curent literar, sinopsis privind dinamica fenomenului literar / cultural în diferite epoci, surse de documentare (inclusiv internetul)

Curente culturale / literare: postmodernismul

  • un text al unui autor reprezentativ pentru curentul literar (MIrcea Cărtărescu)

Literatura si muzica (limbajul literaturii, limbajul muzicii): Phoenix si Cantofabule

– limbajul   literaturii, limbajul muzicii