Niveluri de constiuire și înțelegere a textelor

NIVELURI DE CONSTITUIRE ŞI ÎNŢELEGERE A TEXTELOR

 

1.NIVELUL FONETIC(al pronunţiei, al sunetului)

-pronunţarea corectă a neologismelor

-accent(butelie)

-elemente nonverbale şi paraverbale (ton,intonaţie, pauze)

 

2.NIVELUL LEXICO-SEMANTIC

-campuri lexicale-semantice

-erori semantice: pleonasm, confuzie paronimică, tautologia

-derivare: cu sufixe, prefixe

-schimbarea valorii gramaticale

-relaţii semantice: sinonime, antonime, paronime, omonime

-locuţiuni, expresii

-sens propriu(denotativ), sens figurat(conotativ)

 

3.NIVELUL MORFOSINTACTIC (p. de vorbire + p. de propozitie)

rolul expresiv al părților de vorbire

-forme de plural ale substantivelor, variante literare, forme corecte de Genitiv- Dativ, grade de comparație

-acord gramatical (între Subiect și Predicat)

-rolul elementelor de relație (pronume, adverbe, conjuncții)

-anacolutul

 

4.NIVELUL ORTOGRAFIC ȘI DE PUNCTUAȚIE

-rolul expresiv al semnelor de punctuație și ortografie

-scrierea corectă cu majusculă

-despărțirea cuvintelor în silabe

 

5.NIVELUL STILISTICOTEXTUAL

-registrele stilistice (colocvial, standard, cult, popular, regional, argon, jargon, arhaic)

-stilurile funcționale (beletristic, științific, epistolar, juridic-administrativ, publicistic) și calitățile lor

-tipuri de texte : narativ, descriptiv, argumentativ , memorialistic, informativ

-figuri de stil

-imagini artistice

 

6.NIVELUL PROZODIC (de versificație)

-ritm

-măsură

-rimă

-structură: strofe,versuri.