Clasa a IX-a Limba română

 1. Joc, joacă
 • Tudor Arghezi, Tablouri biblice (Versuri de abecedar ) Adam şi Eva, Porunca, Pedeapsa
 • LIMBĂ ȘI COMUNICARE
 • Derivarea cu sufixe şi prefixe. Prefixoide şi sufixoide
 • Relaţii semantice: Sinonimia. Antonimia. Omonimia. Polisemia.
 • Ion Barbu, După melci
 • LIMBĂ ȘI COMUNICARE
 • Erori semantice. Confuzia paronimică. Pleonasmul. Tautologia.
 • LIMBĂ ȘI COMUNICARE
 • Textul argumentativ
 • Anacolutul
 • K. Rowling, Harry Potter şi piatra filozofală (fragment)
 • LITERATURA ȘI CINEMATOGRAFIA
 • Scurtă istorie a cinematografiei
 • Ecranizarea unui roman: Harry Potter şi piatra filozofală

 

2. Familia

 • Ioan Slavici, Mara ( I. Sărăcuţii mamei )
 • LIMBĂ ȘI COMUNICARE
 • Rolul elementelor arhaice şi regionale în interpretarea mesajelor scrise şi orale
 • Ioan Slavici, Mara ( II. Maica Aegidia )
 • LIMBĂ ȘI COMUNICARE
 • Interpretarea sensului cuvintelor în context
 • L. Caragiale, Tren de plăcere
 • LIMBĂ ȘI COMUNICARE
 • Cunoaşterea sensului corect al cuvintelor.
 • Factori care perturbă receptarea mesajelor orale
 • Lucian Blaga, Hronicul şi cântecul vârstelor  (texte memorialistice: amintiri, memorii)
 • Codul familiei ( texte juridic – administrative: lege)

 

3. Scene din viața de ieri și de azi

 • Exprimarea orală. Monologul
 • L. Caragiale, Repausul dominical
 • LIMBĂ ȘI COMUNICARE
 • Exprimarea orală. Dialogul
 • Amintiri din ziua a şapteade vorbă cu doamna Zoe Cantacuzino, interviu realizat de Tita Chiper (texte jurnalistice: interviul )
 • LITERATURA ȘI CINEMATOGRAFIA
 • L. Caragiale, Mofturi 1900
 • Cronica de film

 

4. Aventură, călătorie

 • Vasile Alecsandri, Balta – Albă
 • LIMBĂ ȘI COMUNICARE
 • Povestirea orală. Povestirea scrisă
 • Receptarea diverselor tipuri de mesaje: Comunicarea. Schema comunicării. Componentele şi funcţiile actului de comunicare
 • Relația emițător-receptor în textul epic
 • Factorii care înlesnesc sau perturbă receptarea
 • Mihail Sadoveanu, Fraţii Jderi, vol. I, Ucenicia lui Ionuţ, (fragment – Capitolul IX, Ionuț Jder află o capcană gătită stăpânului său)
 • LIMBĂ ȘI COMUNICARE
 • Regionalismele.
 • Rezumatul
 • Liviu Rebreanu, Metropole – Paris (texte memorialistice: memorialul)
 • Jurnal (texte memorialistice: jurnalul de călătorie)
 • TEXTE AUXILIARE
 • Relaţia cultură – ficţiune – publicitate (texte jurnalistice: anunţul)

 

5. Personalități, exemple, modele

 • Folosirea pluralului în locul singularului
 • Scrierea cu majusculă
 • Ştefan Augustin Doinaş, Alexandru refuzând apa
 • LIMBĂ ȘI COMUNICARE
 • Rolul semnelor ortografice şi de punctuaţie în înţelegerea mesajelor scrise
 • TEXTE AUXILIARE
 • Ion Neculce, O samă de cuvinte (fragmente)
 • Mihai Eminescu – Titu Maiorescu (texte epistolare: corespondenţă privată)
 • LIMBĂ ȘI COMUNICARE
 • Corespondenţa privată şi oficială

 

 • TEXTE AUXILIARE
 • Stephen W. Hawling, Discurs rostit la asociaţia britanică de boli neuro – motorii din Birmingham în octombrie 1987 ( texte argumentative: discursul oratoric )
 • LIMBĂ ȘI COMUNICARE
 • Discursul oratoric