Bacalaureat proba orală

Sinteză teoretică

Examenul oral de bacalaureat oral presupune rezolvarea a două exerciții distincte de pe biletul de examen.

  1. Primul item conține 3 întrebări, notate cu a, b și c. Aceste întrebări vizează înțelegerea unui text la prima vedere și conțin elemente din următoarele lecții:

Elemente ale situației de comunicare

Elemente de conținut

Tipuri de texte

Stiluri funcționale

2. Al doilea item reprezintă conceperea unui text de tip argumentativ pornind de la o temă dată, extrasă din textul la prima vedere. Mai jos poți consulta regulile de constituire a unui text argumentativ.

Textul argumentativ