test 2 (Sadoveanu)

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu.

Timpul de lucru efectiv este de trei ore.

 

SUBIECTUL I (40 de puncte)

Citeşte următorul text:

O companie japoneză le oferă angajaților nefumători șase zile de concediu plătit în plus, după ce aceștia s-au plâns că muncesc mai mult decât colegii lor care ies în pauza de fumat.

Compania Piala Inc., cu sediul în Tokyo, a introdus această politică din luna septembrie, iar angajații par foarte mulțumiți de inițiativă.

„Pe la începutul anului, unul dintre angajații nefumători a lăsat o reclamație în cutia cu sugestii a companiei, în care preciza că pauzele pentru fumat creează probleme. Directorul nostru a văzut comentariul și a fost de acord cu observația angajatului, astfel că am decis să le acordăm nefumătorilor zile libere suplimentare, ca să compenseze”, a declarat Hirotala Matsushima, purtător de cuvânt al companiei, pentru The Telegraph.

Nemulțumirea angajaților nefumători era legată de faptul că ceilalți colegi pierdeau aproximativ 15 minute pentru fiecare pauză de fumat, întrucât sediul companiei este la etajul 29 al unei clădiri din Tokyo, iar ca să meargă să fumeze, ei trebuiau să ajungă la subsolul clădirii.

„Sper că angajații vor fi încurajați să renunțe la fumat prin această măsură, care vine în locul penalizărilor”, a spus directorul companiei, Takao Asuka.

Astfel, în peste o lună, cel puțin 30 dintre cei 120 de angajați au profitat de zilele libere suplimentare de care beneficiază. Totodată, patru persoane au renunțat la fumat.

Potrivit Organizației Modiale a Sănătății, 21.7% dintre adulții japonezi sunt fumători. Astfel, companiile japonzeze încearcă să sporească eforturile de a proteja fumătorii pasivi.

Sursa: Telegraph  (adevarul.ro, 31 octombrie 2017)

A. Scrie pe foaia de examen răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la text.

 1. Menţionează sensul din text al expresiei s-au plâns. 4 puncte
 2. Precizează cauza nemulțumirii angajaților nefumători . 4 puncte
 3. Identifică ce procent de japonezi maturi sunt fumători. 4 puncte
 4. Numește un efect pe care concediul acordat nefumătorilor l-a avut în companie. 4 puncte
 5. Prezintă în 30-50 de rânduri valoarea societății japoneze așa cum reiese din articolul publicat. 4 puncte

Notă! Răspunsurile vor fi formulate în enunțuri.

B. Redactează un text de 150 – 300 de cuvinte, în care să argumentezi o poziție legată de efectele fumatului, folosind informațiile din fragmentul extras din articolul de mai sus.  (20 de puncte)

În redactarea textului, vei avea în vedere următoarele repere:

 • formularea tezei/problematicii puse în discuţie; 2 puncte
 • menționarea poziției pe care o ai față de teză/problematică; 2 puncte
 • enunțarea și dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate poziției adoptate; 12 puncte
 • formularea unei concluzii pertinente; 2 puncte
 • utilizarea corectă a conectorilor în argumentare; 1 punct
 • respectarea precizării privind numărul de cuvinte. 1 punct

Notă! În elaborarea răspunsului, te vei raporta la informațiile din fragmentul dat. Folosirea altor informații este facultativă.

SUBIECTUL al II-lea (10 puncte)

Prezintă în minimum 50 de cuvinte, semnificațiile textului următor, evidențiind două trăsături ale descrierii de tip portret.

Vitoria trece pe cărare la casele cele mari şi intră la cucoana preoteasă. Totdeauna, în zilele de lucru, o găseşte la stative, alegând scorţuri. E palidă, subţire şi uscată şi întruna se tânguie c-o voce slabă că nu-i prieşte aerul de la munte. Ea-i de loc din părţile deschise de la Prut, ş-acolo lumea-i altfel, între holde şi-n soare. Aici umblă şi vara cu caţaveică şi nu se mai poate încălzi. De douăzeci şi şase de ani şi-a părăsit neamurile şi nu s-a mai întors la ele. Şi părintele Irimia Iliuţ şi presvitera Măria acuma-s bătrâni şi nu mai pot călători cătră ea în munte. A dat soţului ei, părintelui Daniil, şase copii, toţi băieţi şi toţi voinici, cu obrajii pietroşi. învaţă pe la şcoli, le merge bine la câmpie şi mai ales le merge bine la munte. Toată sănătatea şi tot sângele cucoanei preotese Aglaia au trecut în ei şi sporesc cu dobândă. (Baltagul, Mihail Sadoveanu)

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinţi particularităţi de construcție a unui personaj dintr-un roman tradițional studiat.

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:

 • evidenţierea a două trăsături care permit încadrarea textului epic studiat într-un curent cultural/literar;
 • prezentarea modului în care tema se reflectă în textul poetic studiat, prin comentarea a două imagini sau idei poetice;
 • analiza, la alegere, a două elemente de compoziţie şi de limbaj, semnificative pentru textul poetic studiat, din seria: titlu, compoziție, elemente de cronotop, conflicte.

Notă!

În vederea acordării punctajului pentru organizarea discursului, eseul trebuie să aibă minimum 400 de cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

REDACTARE (10 puncte)

Pentru redactarea întregii lucrări, vei primi 10 puncte, numai în cazul în care aceasta întruneşte minimum 300 de cuvinte şi conţine răspunsuri la cerinţele date (utilizarea limbii literare – 3 puncte; ortografia – 3 puncte; punctuaţia – 3 puncte; aşezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct).