Bibliografie BAC, tipuri de eseu

Bibliografie BAC

Opere

Genul epic

 1. Basmul cult („Povestea lui Harap-Alb” – Ion Creangă)
 2. Nuvela -psihologică / realistă („Moara cu noroc” – I. Slavici)

-romantică / istorică („Alexandru Lăpuşneanul” – C. Negruzzi)

3. Romanul: – tradiţional/ obiectiv ( „Baltagul”- M. Sadoveanu)

– obiectiv / realist („Ion” – L. Rebreanu)

– subiectiv ( „Ultima noapte …” – Camil Petrescu), al experienței („Maitreyi”- M. Eliade)

– balzacian / realist/ interbelic ( „Enigma Otiliei”- G. Călinescu)

– realist/ postbelic ( „Moromeţii” – M. Preda)

– postmodern („Levantul”- M. Cărtărescu sau „Zmeura de câmpie”- M. Nedelciu)

Genul liric

 1. poezia romantică : Mihai Eminescu ( „Floare albastră”- M. Eminescu)
 2. poezia simbolistă: ( „Plumb”- G. Bacovia)
 3. Poezia tradiţionalistă („Aci sosi pe vremuri”- I. Pillat)
 4. Poezia modernistă ( „Riga Crypto şi lapona Enigel”- I. Barbu

„Testament”- T. Arghezi

„Eu nu strivesc corola…”- L. Blaga)

 1. Poezia neomodernistă ( „Leoaică tânără, iubirea” – N. Stănescu)

Genul dramatic

 1. Comedia („O scrisoare pierdută” – I. L. Caragiale)
 2. Drama postbelică („Iona”- Marin Sorescu)

Epoci şi ideologii literare

 1. Perioada paşoptistă. ( revista “Dacia literară”, M. Kogălniceanu)
 2. Junimea. (revista „Convorbiri literare”, Titu Maiorescu)
 3. Modernismul. Eugen Lovinescu. (revista „Sburătorul”, Eugen Lovinescu)

Tipuri de eseuri

Particularități ale unui text (epic/ liric/ dramatic) Particularități de construcție a unui personaj Relația dintre două personaje
– încadrare într-un curent/ specie

– tema și viziunea despre lume

– 2 elemente de structură (titlu, incipit- final, relații de opoziție și simetrie, perspectivă narativă, eu liric, conflicte, spațiu și timp, momentele subiectului !!!, compoziție!!!, expresivitate, stil, versificație, personajele pe scurt etc.)

– statut personaj

– trăsături personaj + secvențe (portret fizic, portret moral, psihic,  caracterizare directă/ indirectă)

– 2 elemente de structură

– statut personaje

– 2 secvențe/ episoade

– 2 elemente de structură