Planificarea materiei

Clasa a IX-a

Literatură Limbă și comunicare
1. JOC, JOACĂ

 • Tudor Arghezi, Tablouri biblice (Versuri de abecedar ) Adam şi Eva, Porunca, Pedeapsa
 • Ion Barbu, După melci
 • J. K. Rowling, Harry Potter şi piatra filozofală (fragment)
 • LITERATURA ȘI CINEMATOGRAFIA
 • Scurtă istorie a cinematografiei
 • Ecranizarea unui roman: Harry Potter şi piatra filozofală
 1. FAMILIAIoan Slavici, Mara ( I. Sărăcuţii mamei )

  I. L. Caragiale, Tren de plăcere

  Lucian Blaga, Hronicul şi cântecul vârstelor

 1. SCENE DIN VIAȚA DE IERI ȘI DE AZII. L. Caragiale, Repausul dominicalAmintiri din ziua a şaptea – de vorbă cu doamna Zoe Cantacuzino, interviu realizat de Tita Chiper
 1. AVENTURĂ, CĂLĂTORIEVasile Alecsandri, Balta – AlbăLiviu Rebreanu, Metropole – Paris, Jurnal
 1. PERSONALITĂȚI, EXEMPLE, MODELEŞtefan Augustin Doinaş, Alexandru refuzând apaIon Neculce, O samă de cuvinte (fragmente)Mihai Eminescu – Titu Maiorescu
 • Derivarea cu sufixe şi prefixe. Prefixoide şi sufixoide
 • Relaţii semantice: Sinonimia. Antonimia. Omonimia. Polisemia.
 • Erori semantice. Confuzia paronimică. Pleonasmul. Tautologia.
 • Textul argumentativ
 • Anacolutul
 • Rolul elementelor arhaice şi regionale în interpretarea mesajelor scrise şi orale

 • Interpretarea sensului cuvintelor în context

 • Contextul. Cunoaşterea sensului corect al cuvintelor.

 • Factori care perturbă receptarea mesajelor orale

 • texte memorialistice: amintiri, memorii

 • Codul familiei ( texte juridic – administrative: lege)

 • Exprimarea orală. Dialogul

 • texte jurnalistice: interviul

 • Cronica de film

 • Povestirea. Povestirea orală. Povestirea scrisă
 • Receptarea diverselor tipuri de mesaje: Comunicarea. Schema comunicării. Componentele şi funcţiile actului de comunicare
 • Relația emițător-receptor în textul epic
 • Factorii care înlesnesc sau perturbă receptarea

 • Arhaismele. Regionalismele.
 • Rezumatul

 • texte memorialistice: memorialul, jurnalul de călătorie

 • Folosirea pluralului în locul singularului
 • Scrierea cu majusculă

 • Rolul semnelor ortografice şi de punctuaţie în înţelegerea mesajelor scrise

 • texte epistolare: corespondenţă privată şi oficială

 • Discursul oratoric

Clasa a X-a

Literatură Limbă și comunicare
1. Genul epic

I. Creanga, Povestea lui Harap-Alb

M. Sadoveanu, Hanul Ancuței (uman)

Ioan Slavici – Moara cu noroc

M. Sadoveanu, Baltagul

L. Rebreanu, Ion

M. Eliade, Maitreyi

2. Genul liric

Grigore Alexandrescu, Iepurele, Ogarul și copoiul (fabula)

M. Eminescu, Floare albastră (Romantismul)

G. Bacovia, Plumb (Simbolismul)

T. Arghezi, Testament (Modernism)

N. Stănescu, Leoaică tânără, iubirea

3. Genul dramatic

I. L. Caragiale, O scrisoare pierdută (comedia)

Nivelul stilistico textual de constituire a mesajelor in comunicare Argoul, Jargonul.

Influenta elementelor nonverbale si paraverbale asupra intelegerii mesajului oral

Structura dialogului: reguli si tehnici

Stilul direct, stilul indirect, stilul indirect liber.

Caracterizarea personajului

Eseul structurat.

Monologul

Evaluarea discursului oral.

Calităţile generale şi particulare ale stilului: claritate, proprietate, concizie, precizie, puritate, corectitudine, variaţie stilistică, simetrie, naturaleţe, cursivitate, eufonie

Scrierea si pronuntarea numelor proprii, Dialogul, Dezbaterea

Folosirea adecvată a neologismelor în context.

Expresivitatea textului la nivel sintactic

Stilurile functionale ale limbii romane Texte functionale: curriculum vitae, scrisoare de intentie, scrisoare in format electronic.

Figurile de stil. Analiza. Comentariul. Texte functionale : procesul verbal, cererea

Sinteza.

Lirism obiectiv şi lirism subiectiv.

Receptarea diverselor tipuri de mesaje. Proiectul

Valori stilistice ale unor categorii morfosintactice

Tipuri de frazare în funcţie de tipul de text (concizie, prolixitate, organizarea discursului prin parataxă sau prin hipotaxă etc.).

Caracterizarea personajului in textul dramatic. Structuri si tehnici argumentative in textul literar si nonliterar. Niveluri de constituire a mesajului in comunicarea orala si scrisa. Hipercorectitudinea. Etimologia populara

Interviul publicistic. Interviul de angajare

Clasa a XI-a

Literatură Limbă și comunicare
 • Originile şi evoluţia limbii române (prezentare sintetică): repere istorice; Inceputurile, delimitari; Fondul autohton traco-dac; Romanizare. Latinitatea limbii romane; Influenta slava asupra limbii romane;

 • Studiu de caz 1: Latinitate şi dacism

 • Studiu de caz 2: Dimensiunea religioasă a existenţei (mitropolitul Varlaam; Primul nostru poet: mitropolitul Dosoftei: Arta oratoriei religioase: mitropolitul Antim Ivireanul;)

 • Studiu de caz 3: Formarea constiintei istorice: Grigore Ureche; Miron Costin; Ion Neculce

 • Curente culturale în secolele XVII-XVIII: umanismul şi iluminismul; (prezentare sintetica)

 • Studiu de caz 4: Rolul literaturii in perioada pasoptista

 • Forme hibride ale civilizaţiei româneşti în mijlocul secolului al XIX-lea: Chiriţa în provinţie – Vasile Alecsandri

 • Dezbatere: Romania intre Orient si Occident

 • Descoperirea literaturii populare: Balada populara Mesterul Manole

 • Studiu de caz 5: Criticismul junimist

 • ROMANTISMUL

Alexandru Lăpuşneanul C. Negruzzi

Scrisoarea I-Mihai Eminescu

Oda (in metru antic) de Mihai Eminescu

Luceafarul de Mihai Eminescu

 • REALISMUL

In vreme de razboi, de Ion Luca Caragiale

 • SIMBOLISMUL

Noaptea de decembrie Alexandru Macedonski,

Acuarelă Ion Minulescu

 • Studiu de caz 6: simbolismul european

 • Prelungiri ale romantismului si clasicismului: De demult, Octavian Goga

 • Traditionalismul: Ion Pillat, Aci sosi pe vremuri

 • MODERNISMUL

Ion Barbu, Riga Crypto și lapona Enigel

L. Blaga, Eu nu strivescu corola de minuni a lumii

 • Orientări tematice în romanul interbelic

 • Romanul psihologic: Ultima noapte de dragoste, intaia noapte de razboi- Camil Petrescu

 • Romanul experienţei: Maitreyi de Mircea Eliade

Noile norme lingvistice (ortografice, ortoepice si morfo-logice) conform DOOM 2 (variante. variante literare libere; fonetica şi fonologia)

Uzul diversificat al limbii literare; Variante literare libere.

Structuri discursive: textul informativ.

Strategii specifice folosite în monolog şi în dialog; Adecvarea discursului oral la situaţii de comunicare diverse.

Figuri de stil şi procedee de expresivitate;

Expresivitatea unor structuri morfologice si sintactice.

Denotaţie şi conotaţie.

Structuri discursive (argumentative)

Neologismele

Structuri discursive (descriptive, narative) in textele literare si nonliterare.

Clasa a XII-a

Literatură Limbă și comunicare
George Bacovia- 2 texte

Tudor Arghezi- o artă poetică, un psalm

Lucian Blaga- 2 texte

Ion Barbu- 1 text

Curente culturale / literare: modernism vs. tradiţionalism

S.C. Diversitate tematică, stilistică şi de viziune în perioada interbelică

Curente culturale / literare: orientări avangardiste;

Dezbatere: Identitate culturală în context european

S.C.: Literatura aservită ideologiei comuniste

Cercul literar de la Sibiu (Radu Stanca); Al doilea val al suprarealismului (Gellu Naum)

Neomodernismul – NICHITA STĂNESCU – 2 texte (o artă poetică)

Marin Sorescu- 1 text poetic

Marin preda- Moromeții

Mircea Nedelciu, un roman

S.C. Tipuri de roman în perioada postbelică

Curente culturale / literare: postmodernismul- Mircea Cărtărescu- 1 text

un text dramatic postmodernist- Iona, M. Sorescu

S.C. Dinamica unor specii dupa 1990: jurnalul, memoriile

 • eseu structurat şi argumentativ
 • Achiziţiile din clasele anterioare în domeniul limbii şi al vocabularului
 • Noile norme lingvistice (ortografice, ortoepice şi morfologice) conform DOOM2; Noutăţi în Gramatica Academiei
 • Tehnici de documentare
 • Argumentarea; dezbaterea în spaţiul public şi în spaţiul privat; regulile unui dialog / unei polemici civilizate; ascultarea activă; exprimarea opiniei; discuţia; conversaţia; dezbaterea; monologul informativ şi argumentativ; prezentarea orală a rezultatului unor documentări
 • Denotaţie şi conotaţie. Sensul cuvintelor în context.

 • Exprimarea corectă şi nuanţată: evitarea anacolutului, a confuziilor paronimice, a pleonasmului si tautologiei, a cacofoniei. Adecvarea / inadecvarea stilistică. Norma literară, variante libere

 • Discursul politic. Discursul publicistic. Prezentarea operei autorului preferat. Scrierea unei prefeţe pentru cartea preferată.

 • Fişe de lucru, materiale documentare asupra unei epoci, a unui curent literar, sinopsis privind dinamica fenomenului literar / cultural în diferite epoci, surse de documentare (inclusiv internetul)
 • Literatura si muzica (limbajul literaturii, limbajul muzicii): Phoenix si Cantofabule