Clasa a XI-a Literatură universală

Antichitate

 • „Iliada”, Homer
 • „Oedip rege”, Sofocle

Omul şi destinul

 • Epopeea lui Ghilgameş,
 • Metamorfoze, Ovidiu
 • Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte)

Ev Mediu

 • „Divina comedie”, Dante
 • „Balada doamnelor din alte vremuri”, Francois Villon

Idealul cavaleresc în roman şi poezia trubadurilor

 • Iubirea şi Occidentul, Denis de Rougemont,
 • Tristan Nebun; Iubirea departe, Jaufre Rudel

Renaștere

 • „Don Quijote”, Miguel de Cervantes
 • „Hamlet”, W Shakespeare

Omul Renaşterii între jubilaţie şi scepticism

 • Despre demnitatea omului, Pico della Mirandola
 • Despre canibali, Michel de Montaigne

Clasicismul

 • „Fedra”, Jean Racine
 • „Avarul”, Moliere

Omul clasic , între datorie şi pasiune

 • Cidul, Pierre Corneille
 • Andromaca, Jean Racine
 • Caracterele, La Bruyere

Iluminismul

 • „Călătoriile lui Gulliver”, J. Swift
 • „Jaques fatalistul şi stăpânul său”Denis Diderot

Călătoriile şi pasiunea cunoaşterii

 • Scrisorile persane, Montesquieu
 • Candid, Voltaire
 •  Robinson Crusoe, Daniel Defoe