Teză, sem. I

Lucrare scrisă la Limba și literatura română pe semestrul I

 

Nume:

R I

Regele Eduard al VI nu trăi decât puţini ani. Vai! Dar îi trăi cu demnitate. Nu o dată când câte un mare demnitar, câte un puternic vasal al Coroanei îi critica bunătatea şi-1 făcea să observe că unele legi ce propunea pentru a fi amendate erau prea blânde şi nu cauzau nimănui nici pagube nici opresiune, tânărul Rege întorcea către el ochii lui mari plini de compătimire şi adânc elocvenţi, apoi zicea:

Ce vorbeşti dumneata de suferinţe şi de opresiune? Eu şi poporul meu, noi ştim ce sunt acestea; dar nu dumneavoastră. Domnia lui Eduard VI fu, în mod particular, miloasă pentru această epocă aspră şi, luându-ne ziua bună de la el, să căutăm a-i păstra o amintire recunoscătoare.” (Mark Twain, Prinț și cerșetor)

 

Cerințe:

 

  1. Precizați cum erau legile date de regele Eduard VI. 1p
  2. Construiește sinonime contextuale pentru: pagube, opresiune, epocă, compătimire. 1p
  3. Formează familia lexicală a cuvântului tânăr. 1p
  4. Argumentează, prin minimum 2 trăsături exemplificate că fragmentul de mai sus este o narațiune. 1p
  5. Construiește 3 expresii/ locuțiuni care să conțină cuvântul ochi. 1P
  6. Ești Eduard VI. Scrie o pagină de jurnal despre o zi din viața ta. 2p
  7. Redactează rezumatul filmului Harry Potter și piatra filosofală. 2P

N.B. Timp de lucru- 1h, 1 punct din oficiu

 

 

Lucrare scrisă la Limba și literatura română pe semestrul I

 

Nume:

R II

 

Tom Canty devine un moşneag frumos, cu totul alb, cu aerul grav şi dulce. Tot timpul cât a trăit a fost onorat şi respectat de toţi căci costumul său particular amintea poporului că într-o vreme el fusese rege. Peste tot, unde se arăta, lumea îi făcea loc şi fiecare şoptea vecinului: „Descoperă-te. E Pupilul Regelui!” Şi toţi îl salutau şi primeau un zâmbet frumos de la el.” (Mark Twain, Prinț și cerșetor)

 

Cerințe:

1. Precizați care era reacția lui Tom când oamenii îl salutau. 1p

2. Construiește sinonime contextuale pentru: onorat, costum, moșneag, popor. 1p

3. Formează familia lexicală a cuvântului tânăr. 1p

4. Argumentează, prin minimum 2 trăsături exemplificate că fragmentul de mai sus este o narațiune. 1p

5. Construiește 3 expresii/ locuțiuni care să conțină cuvântul timp. 1P

6. Ești Tom Canty. Scrie o pagină de jurnal despre o zi din viața ta. 2p

7. Redactează rezumatul filmului Parfum de femeie/ Foccus. 2P

N.B. Timp de lucru- 1h, 1 punct din oficiu