Romantism

 • curent artistic și literar ce  apare la sfârşitul sec. al XVIII-lea în Franța, Anglia şi Germania
 • teoretician – V. Hugo în prefaţa de la drama „ Cromwell” – 1827
 • reprezentanţi: Lamartine, Hugo, Vigny, Musset, Schiller, Heine, Grimm, Byron, Shelley, Keats, Leopardi, Manzoni, Puşkin, Schiller,
 • la noi apare cu o întârziere de câteva decenii, primele manifestări romantice fiind evidente în perioada pașoptistă la Alecsandri, Gr. Alexandrescu, I. H. Rădulescu, V. Cârlova, Bolintineanu, Gheorghe Asachi, C. Negruzzi, Alecu Russo, Gheorghe Lazăr, Nicolae Bălcescu, Ion Ghica, Cezar Bolliac, Timotei Cipariu, Gheorghe Barițiu, Andrei Mureșanu, continuându-se apoi cu Eminescu (considerat ultimul mare romantic european). La toți aceștia spiritul romantic s-a amestecat cu elemente ale esteticii clasice.
 • sensul inițial al termenului romantic era de „pitoresc”
 • cel care a introdus cuvântul în limba română a fost Daniil Scavinschi, poet și traducător român (Voltaire, Lamartine etc.)
 • apare ca reacţie la raţionalismul şi constrângerile impuse de clasicism

Trăsături:  

 • romanticii își propuneau ca surse de inspirație realitățile naționale (elemente patriotice, dorința de unitate națională), tradițiile folclorice, istoria, legendele și miturile îndepărtate (vezi îndemnul lui Kogălniceanu pentru scriitorii pașoptiști în „Dacia literară”)
 • primează sentimentul, sensibilitatea umană aupra raţiunii
 • există o strânsă legătură între individ și natură
 • absolută libertate de creaţie, încercarea de a elibera actul creației de orice convenții sau canoane clasice. De aici apare și amestecul speciilor, o trăsătură a literaturii romantice.
 • cultul eului, exagerare a personalităţii, tema omului de geniu
 • predilecţia spre cosmic (motive astrale: stelele, luna soarele),  spre exotic (insula), magic și fantastic, spre nocturn (motivul visului, al somnului), spre acvatic (ape, izvoare, mare, fântână etc.)
 • folosirea altor motive specifice :  demoniacul, mortul viu, copacul sacru, floarea albastră, ruinele
 • procedeu compoziţional specific: antiteza
 • personaje romantice: geniul, demonul, îngerul, sentimentalul, visătorul, răzvrătitul, însetatul după absolut. În general, romantismul surprinde personaje din toate mediile sociale. Intenția este să se creeze personaje excepționale în împrejurări excepționale.
 • stări specifice:
  • frenezia – beţia sufletească
  • melancolia – tristeţe + plăcere