Clasa a X-a Limba română

  1. GENUL EPIC

BASMUL CULT

  1. Ion Creanga: ,,Povestea lui Harap-Alb”;

LIMBA SI COMUNICARE

Nivelul stilistico textual de constituire a mesajelor în comunicare: argoul, jargonul.

Influența elementelor nonverbale si paraverbale asupra înțelegerii mesajului oral

Structura dialogului: reguli și tehnici

POVESTIREA (profil umanist)

(formule narative: povestirea în ramă, povestirea în povestire)

NUVELA

Ioan Slavici – Moara cu noroc

LIMBA SI COMUNICARE

Stilul direct, stilul indirect, stilul indirect liber.

Caracterizarea personajului.

Eseul structurat.

Monologul.

ROMANUL  TRADIȚIONAL

Mihail Sadoveanu, Baltagul

LIMBA SI COMUNICARE

Evaluarea discursului oral.

ROMANUL OBIECTIV

  1. Liviu Rebreanu :Ion.

LIMBA SI COMUNICARE

Calităţile generale şi particulare ale stilului: claritate, proprietate, concizie, precizie, puritate, corectitudine, variaţie stilistică, simetrie, naturaleţe, cursivitate, eufonie (profil umanist)

Scrierea și pronuntarea numelor proprii,

Dialogul, Dezbaterea.

Folosirea adecvată a neologismelor în context. (profil umanist)

 

ROMANUL MODERN SUBIECTIV

Mircea Eliade, Maitreyi .

LIMBA SI COMUNICARE

Expresivitatea textului la nivel sintactic.

Recenzia – Mircea Eliade : Maitreyi de Pompiliu Constantinescu ; Introspecţia.

Evolutia prozei în literatura romana.

Grigore Alexandrescu, Iepurele, ogarul și copoiul.

LIMBA SI COMUNICARE

Stilurile funcționale ale limbii romane.

Texte functionale: curriculum vitae, scrisoare de intenție, scrisoare în format electronic.

 

2. GENUL LIRIC

Mihai Eminescu: Floare albastra, Pe langa plopii fara sot

Paralela. (profil umanist)

Studiu critic – Eminescu si poeziile lui de Titu Maiorescu; Critică literară. Istorie literară.

LIMBA SI COMUNICARE

Figurile de stil.

Analiza. Comentariul.

Texte functionale : procesul verbal, cererea

Sinteza. (profil umanist)

Evolutia criticii literare în literatura română

Lirism obiectiv şi lirism subiectiv. (profil umanist)

George Bacovia – Amurg violet.

LIMBA SI COMUNICARE

Receptarea diverselor tipuri de mesaje.

Proiectul.

Ion Pillat – Aci sosi pe vremuri

Tudor Arghezi – Flori de mucigai

LIMBA SI COMUNICARE

Valori stilistice ale unor categorii morfosintactice.

Nichita Stănescu – Leoaică tânără, iubirea.

Tipuri de frazare în funcţie de tipul de text (concizie, prolixitate, organizarea discursului prin parataxă sau prin hipotaxă etc.). (profil umanist)

Evolutia poeziei în literatura romană.

 

3. GENUL DRAMATIC

COMEDIA– definitie, caracteristici, reprezentanți.

I. L. Caragiale: O scrisoare pierdută.

LIMBA SI COMUNICARE

Caracterizarea personajului în textul dramatic. Structuri și tehnici argumentative în textul literar și nonliterar. Niveluri de constituire a mesajului in comunicarea orala și scrisa. Hipercorectitudinea. Etimologia populară.

Cronica de spectacol – O scrisoare pierdută de Ascanio

DRAMA. (profil umanist)

Momente ale evoluţiei criticii literare în cultura română; (profil umanist)

Dosarul critic. (profil umanist)

Interviul publicistic. Interviul de angajare.

Evolutia dramaturgiei în cultura romanească.