Elemente ale situatiei de comunicare

Elemente de conținut:

-faptele: evenimente adevărate care nu se pot contrazice

– idei: gânduri, sentimente cu caracter general pe care cineva (autor) le transmite

– opinii: păreri, judecăți cu privire la fapte adevărate

– argumente: dovezi pentru a sprijini o idee

– contraargumente: dovezi împotriva unei idei