Romanul realist obiectiv postbelic „Moromeții”

Schița analizei

1. Încadrarea într-o specie/curent literar

Roman- dimensiunea elaborată a textului, existența mai multor personaje principale puternic individualizate, mai multe conflicte, mai multe fire epice

Postbelic– primul volum este scris în anul 1955, al doilea în 1967

Realist– tematică socială: destrămarea unei familii de țărani din Câmpia Dunării, perspectiva narativă obiectivă, tehnica detaliilor (vezi scena secerișului), prezența personajelor tipice- Ilie este tipul țăranului român dinainte de colectivizare și industrializare, elemente autentice de cronotop: „înainte de război”, „Siliștea- Gumești”, „Câmpia- Dunării”, „București”

2. Tema ilustrată prin două secvențe semnificative

Tema– familia, timpul

  • secvența cinei este una proeminent vizuală, prefațând  momentele destrămării familiei
  • secvența tăierii salcâmului – la nivel simbolic denotă pierderea echilibrului și a rânduielilor specifice familiei tradiționale

Viziunea despre lume– una preponderent realistă, pornind de la observarea atentă a realității sociale contemporane lui, specificul lui Preda fiind un realism crud, nefardat în comparație cu Sadoveanu sau chiar Rebreanu.

3. Elemente de structură

  • subiectul operei
  • conflicte
  • relația incipit- final

4. Statut personaje principale

5. Trăsături personaje ilustrate cu ajutorul unor secvențe specifice