Textele jurnalistice

Textele jurnalistice ( știri, anunțuri publicitare, interviul)
 anunțul publicitar– Mesaj promoțional media, reclama platită, cuprinzând, în funcție de suport, un ansamblu de cuvinte (titlu, subtitlu, acrosaj, elemente grafice, ilustrație foto, text, slogan, încheiere etc), reprezentări (simbol, desen, culori, forme etc), precum și fond muzical, dialoguri, scenarii etc, menite să asigure o percepție cât mai clară și puternică de către public.
 Interviul- Interviul este specia care informează și elucidează, prin intermediul unui dialog. Rolul reporterului de interviu este să stabilească un dialog viabil, un mod de comunicare între el și cititor.
Sondajul de opinie, informația și lămurirea unei situații sunt laturile principale ale interviului. Întrebările trebuie să fie scurte, clare și puse în cunoștință de cauză.

Interviul are funcția principală de a exprima o atitudine, o opinie, este un mod direct de prezentare a unor idei. Spre exemplu cartea de dialoguri dintre Stelian Tănase și Alexandru Paleologu, Lumea de mâine, un volum de interviuri realizat de Ion Biberi,
cărțile de interviuri ale lui Sorin Antohi, cărțile de publicistică ale lui Emil Șimăndan, etc.
 Etape: 1)Găsirea subiectului sau a persoanei potrivite, 2)Documentarea este vitală: nici un interviu nu se poate construi fără ca între participanţi să existe un set minim de cunoştinţe reciproce.3)Precizarea temei dialogului, 4)Obţinerea de la intervievat a mai multor informaţii decât au obţinut alţii şi chiar a mai mult decât ar dori sau ar crede el însuşi că poate spune.
 Tipuri de întrebări: 1) întrebări deschise – sunt cele care oferă intervievatului posibilitatea de a-şi exprima, detaliat, punctul de vedere în legătură cu un subiect
2)întrebări închise – când este necesar un răspuns de tipul “da” sau “nu”.

3)întrebări directe – îl implică în mod nemijlocit pe interlocutor, solicitându- i-se să-şi descrie propriile trăiri

4)întrebări indirecte – interlocutorul este implicat direct fără însă ca întrebarea să i se adreseze în mod explicit.
 Cum să nu fie întrebările:

  •  să nu aibă caracter general
  • să nu fie puse mai multe întrebări deodată
  • să nu fie lungi
  • să nu fie de tipul la care să se răspundă prin da sau nu
  • să nu sugereze răspunsul
  • să nu fie ipotetice, etc.

 sloganul publicitar– Mesaj publicitar concis și frapant – format, de regula, dintr-un grup de cuvinte sugestive, o propozitie sau o fraza (5-8 cuvinte), usor de retinut, spirituala etc – menit sa semnaleze si sa reaminteasca consumatorilor actuali si potentiali ai unei firme/marci de existenta si calitatile sale (spre exemplu, prestigiu, economie, satisfactie, distractie etc). ex. The future is bright, the future’s orange -Orange

caracteristici:
1. să includă principalele beneficii ale brandului sau produsului pentru potenţialul cumpărător

2. să diferenţieze brandul/produsul de concurenţa sa
3. să fie simplu, direct, concis
4. să fie ingenios
5. să aibă o personalitate distinctă
6. să ofere credibilitate brandului sau produsului
7. să nască nevoi şi dorinţe în mintea consumatorului
8. să fie memorabil

 știrea– o relatare concisă a unor fapte, evenimente, idei semnificative, de actualitate, noi, relatare ce prezintă interes pentru public. Știrea ia naștere la confluența a trei elemente semnificative: un eveniment, o informație, un public. Întrebări la care trebuie să dea răspuns o știre indiferent de canalul de difuzare – ziar revistă, radio, televiziune: cine? (este autorul evenimentului), ce? (s-a întâmplat), unde? (s-a desfășurat evenimentul), când? (a avut loc), de ce? (s-a putut întâmpla), cum? (s-a desfăurat).
– tehnici: – „piramida răsturnată”. („tehnica americană”; sau „tehnica lead”;) – constă în prezentarea chiar în introducere a informației de bază, după care urmează datele explicative, complementare, descrierea contextului și ale detalii.

– „piramida normală”;- interesul cititorilor este captat prin acumularea succesivă de informații. Elementul principal este lăsat la sfârșitul știrii, la „baza piramidei”;.