Rezumatul

Rezumatul
Rezumarea este prezentarea succintă, vizând esențialul, a conținutului unor texte sau fapte diverse. Se pot rezuma oral și în scris textele literare epice și dramatice, textele științifice și publicistice, filmele, spectacolele de teatru sau de balet, diverse emisiuni radio si de televiziune, întâmplări din propria experiență etc.

Pregătirea rezumării
1. Citiți și recititi textul dat pentru a va reaminti ideea centrala a acestuia (tema).
2. Revedeți textul, încercând să stabiliți clar momentele subiectului. Realizați un plan simplu al rezumatului, respectând ordinea în care au fost prezentate întâmplările în textul dat.

Redactarea rezumatului
Pornind de la planul realizat, scrieți rezumatul, ținând seama de următoarele cerințe:
-rezumatul să nu depașeasca 25 de rânduri;
-să exprimați cu propriile cuvinte esențialul din text;
-relatarea faptelor să fie facută la persoana a treia a verbului, la timpul prezent al modului indicativ; acolo unde este vorba despre acțiuni anterioare celei despre care povestiți, puteti folosi perfectul compus sau mai mult ca perfectul;
– nu faceți comentarii personale asupra celor povestite și nu folosiți mărci afective;
– nu folosiți regionalisme, arhaisme sau forme populare, forme care pot apărea în textul de bază
– mai multe cuvinte/secvențe care se referă la aceeași acțiune pot fi redate mai concis (de exemplu, un gerunziu poate
concentra o propoziție subordonată);
– din rezumat se exclud descrierile, figurile de stil, elementele retorice și termenii expresivi (interjecții);
– pentru a realiza legătura dintre diversele enunțuri ale rezumatului, puteți folosi cuvinte și expresii ca: „la începutul”, „apoi”, „între timp”, „de îndată ce”, „de aceea” etc.