Relații semantice

-sinonime (cuvinte cu aceelași sens dar formă diferită): prieten- amic
( Sinonimele totale: inimă=cord; cupru=alamă; Sinonimele parţiale: bun=preţios, valoros, blând, gustos;)
-antonime (cuvinte cu sens opus și formă diferită): bun- rău
-omonime (cuvinte cu sens diferit și formă identică): lac – apă și element cosmetic
(omonimele care se scriu la fel se numesc omografe, la unele fiind diferit accentul: acele/acele; copii/copii; omonimele care se
pronunţă la fel, fiind alcătuite din aceleaşi sunete şi la care nu diferă nici accentul se numesc omofone:
mii- mii de roiuri de albine – numeral; mi-i drag de el -pronume + verb)
-paronime (cuvinte cu sens diferit și formă aproape identică): oral- orar

Aplicații:
1. Construiţi sinonime pentru cuvintele: formă, mijloc, stabil, termen, sunet, propoziţie, conţinut, plăcere, sens, prietenă, deşi, a
identifica, parte, a ataşa, a observa, a dezmembra, fenomen, a îmbrobodi, efect, incorect, a forma, imobil, vocabular,
pneumonie, a consulta, scrisoare, modalitate, pulbere, a reprezenta, a purta, imagine, a efectua, a contribui,

2. Daţi sinonime neologice pentru cuvintele subliniate: ademeni, adulmeca, afund, afurisit, agale, agonisi, aidoma, amorez,
amploiat, argat, asudat, asemui, avuţie, beteag, băsădi, becisnic, birui, bufni, ciubuc, cleveti, condei, dibăcie, domol, dumiri,
fereca,

3. Construiţi antonime pentru cuvintele: acesta, bază, relativă, a găsi, zgomot, bogăţie, sens, adăugare, parte, a porni, vorbire,
direct, diferit, plăcere, tot, neobosit, comun, încântător, natural, îngroşat, periodic, a desfăşura, a lua, cerere, toţi, cunoştinţă, a
iniţia,

4. Construiţi enunţuri în care să utilizaţi omonimele: a acorda, act, ai, arc, argint, arie, aripă, arteră, articol, as, bac, baie, banc,
bandă, bar, barem, baterie, bază, blat, bob, box,

5. Construiţi unităţi frazeologice sinonime cu: a muri, a regreta, a ajuta, a se certa, a-şi aminti, a se cuminţi,

6. Construiţi sinonime pentru unităţile frazeologice: a ajunge la sapă de lemn, a o scălda, a da pe din două, a da de-a dura, a da
ortul popii, a da fuga, a da seamă, a-şi da seama, a da înpoi, a se da jos, a-i părea bine, a tăia frunze la câini

7. Completaţi cu forma potrivită:
Spaţiul acesta este un adevărat ………………. de infecţie. focal/ focar
Drumul ……………….. este un exemplu de înfrânare şi renunţare la pământesc. monahilor/ monarhilor
Aceste antibiotice se administrează ……………….. . oral/ orar
Pentru o mai mare siguranţă, pericolul trebuie …………………… . prevenit/ provenit
Întrucât sunt prezenţi şi copiii, este necesară această ……………….. pudoare/ putoare