Referatul

Referatul reprezintă o componentă esenţială a evaluării activităţii studentului. Aceasta testează abilităţile de a concepe şi a realiza o analiză independentă a temei, precum şi a de a o redacta conform regulilor comunităţii ştiinţifice.

Condiții:
– trebuie să demonstreze familiaritatea studentului cu literatura relevantă pentru tema abordată,
– să fie corect din punct de vedere metodologic, al analizei datelor şi al argumentării,
– să aibă o structură logică
– să fie redactat coerent, în stilul limbajului ştiinţific

Părți:
1. Pagina de titlu
2. Cuprins (dacă este cazul)
3. Conţinutul referatului
4. Bibliografie
5. Anexe (dacă este cazul)

Condiții de tehnoredactare:

  • referatul va fi redactat pe computer în format A4, la un rând şi jumătate distanţă, în Times New Roman, mărimea literelor fiind de 12 puncte
  • paginile vor fi numerotate cu litere arabe, în partea de jos şi centrală a fiecărei pagini.
  • marginile documentului: spaţiu liber în partea stângă: 3 cm, spaţiu liber în partea dreaptă şi jos: 2 cm, în partea de sus: 2,5 – 3,5 cm.
  • pagina de titlu: universitatea, facultatea, disciplina, numele şi prenumele studentului, anul şi grupa, titlul referatului, data predării (zi/lună/an).
  • notarea bibliografiei: nume, prenume autor, titlu, editură, oraș, an. Intrările bibliografice se pun în ordinea
    alfabetică a numelui autorilor (numele de familie) şi nu se numerotează
  • ordine a subtitlurilor: cărţi, articole ştiinţifice (din reviste/jurnale ştiinţifice), capitole în cărţi, surse audio, surse video şi surse internet.