Locuțiuni/ expresii

Locuțiune: grup de cuvinte cu înțeles unitar, care se comportă din punct de vedere gramatical ca o singură parte de vorbire. (a da din gură, a da seama, a da cu bâta-n baltă, a-și da seama etc.)

Unitățile frazeologice sunt grupuri de cuvinte cu înțeles unitar, care se comportă din punct de vedere gramatical ca o singură parte de vorbire (a da din gură, a da seama, a da cu bâta-n baltă, a-și da seama etc.). Unitățile frazeologice pot fi creații interne sau împrumuturi din alte limbi.

Creații interne

a. locuțiuni– grupuri sudate cu înțeles unitar care se comportă ca o singură parte de vorbire: luare în primire, băgare de seamă, carne de tun (substantivale), dat pe brazdă, cu capul pe umeri (adjectivale), la paștele cailor (adverbiale), a trage pe sfoară (verbale).

b. expresiile– sunt construcții specifice limbii române, imposibil de tradus în alte limbi, cu o puternică încărcătură emoțională: a ajunge la sapă de lemn, a tăia frunze la câini, a-și lua inima-n dinți, a i se îneca corăbiile etc.

c. formule și clișee românești: bardul de la Mircești (Alecsandri), orașul din Bănie (Craiova), Luceafărul poeziei românești (Eminescu)

Creații externe (formule și clișee internaționale), apărute într-o civilizație și preluate și de alte culturi: fata morgana, mărul discordiei, mea culpa, magna cum laude, mană cerească, lapte și miere, călcâiul lui Ahile, sabia lui Damocles, a umbla de la Ana la Caiafa etc.

Unitățile frazeologice ca îmbinări de cuvinte constituie un comportament lingvistic distinct cu o mare forță de sugestie și expresivitate.

Aplicații:
1. Identificați expresii/ locuțiuni în textele:
2.Dați sinonime pentru locuțiunile:
a tăia frunze la câini-
a veni cu sufletul la gură-
a scoate peri albi-
a da raportul-
a da de urmă-
a da de veste-
a da în vileag-
a rupe tăcerea-
a sparge gheaţa-
a spăla putina-
a da bineţe-
a da bir cu fugiţii-
a da cu chirie-
a-şi da cuvântul-
părere de rău-
nod în papură-
dare de mână-
dare de seamă-
nebăgare de seama-
gură spartă-
vrute şi nevrute-
cai verzi pe pereţi-

3. Construiți locuțiuni care să conțină termenii:
apă:
a trece:
viaţă:
inimă:
suflet:
nas:
floare:
a sta:
casă:
cer:
aer:
a intra:
a lăsa:
gând:
a duce:
zi:
a cădea:
umbră:
deget:
a pierde:
drum:
vorbă:
ochi:
lume:
mână:
a lua:
soare:

4. Construiţi unităţi frazeologice sinonime cu:
a anunţa-
a (se) naşte-
a înşela-
a se odihni-
a se mândri-