Erori lingvistice

Erori semantice: pleonasmul, tautologia, confuzia paronimică
– tautologia – figură de stil, repetarea unei propoziţii sau a unei părţi de propoziţie pentru a sublinia o calitate sau o acţiune. ex.Vorba este vorbă. Se sugerează un sens nou al ideii/ cuvântului ajutat uneori şi de intonaţie specifică.

– când se repetă cuvinte sau expresii cu conţinut identic sau asemănător, tautologia devine o greşeală. Zidul este ce se zideşte. Învăţătura este ce se învaţă.

– pleonasmul- greşeală de limbă- folosirea alăturată a unor cuvinte sau expresii cu aceelaşi înţeles.

tipuri:

  • lexicale- alăturare de cuvinte – conducere managerială, despăgubirea pagubelor, telecomandă la distanţă
  • gramaticale- alăturare de mărci gramaticale- ouălelor
  • lexico- gramaticale- alăturare de instrumente gramaticale- dar însă, drept pentru
  • pleonasme tolerate: Am văzut cu ochii mei. Praf și pulbere.

– confuzia paronimică– un paronim mai frecvent îl atrage pe cel mai puțin cunoscut: Și-au făcut aluzii deșarte. (iluzii)

 

Erori morfo- sintactice
-anacolutul-  o întrerupere în structura sintactică a unei propoziții/ fraze
 tipuri:

  • anacolut simplu – vizează neconservarea cazului, numărului, persoanei;
  • anacolut multiplu– constînd în combinarea unor construcții diferite, combinare lipsită de orice coerență.

Norocul, lui nu-i trebuie ochi.
Bătrâna, când a auzit uşa i s-au umezit ochii de lacrimi.
El, când a ajuns acolo, i-a fost imposibil să se stăpânească.
„Eu, domn’ judecător, reclam, pardon, onoarea mea, care m-a- njurat, și clondirul cu trei chile mastică prima, care venisem tomn’ atunci cu birja de
la Marinescu Bragadiru din Piață, încă chiar domn’ zicea să-l iau în birje.” (I. L. Caragiale, Justiție)

Aplicații:
1. Identificați erori lingvistice în textele:
“Dealu-i deal şi valea-i vale
Mândra-i mândră până moare.” (Folclor)
“Prospecte medicamente: acces dentar. Produse şi tratamente.” (musetel.ro)
Începem de la capăt cu aliniat nou!
Dar tu Ilie a lui Cocoșilă, ce-ți dădu nea Gheorghe când te însurași? (M. Preda, Moromeții)
“De urat am mai ura.” (Folclor)
A fost internată după o puternică hemoragie de sânge.
“Ieşi copile cu părul bălai afară şi zâmbeşte poate s-o îndura soarele de zâmbetul tău!”(I. Creangă)
„are, are, fata are” (Adrian Minune)
Problemele familiare nu se discută public.
Primarul oraşului a fost reţinut ieri după ce a fost prins în fragrant delict, luând 10 000 RON mită.
„Cine are noroc, are” (Ca$$a Loco)
Se ia puiul, se curătă bine, se desface la mijloc şi se introduce înăuntru 50 gr. unt amestecat cu sare şi piper.
„E bine, bine, e foarte bine,
E-al tău răspunsul când dai de greu … „ (Mirabela Dauer)
Fata împăratului, cum a ajuns la casa mirelui, i-au plăcut palaturile și socrii. (I. Creanga, Povestea porcului)
O mică eră glacială a fost între secolele XIV – XIX, când a avut loc o scădere bruscă a temperaturii terestre în emisfera nordică.
Lihnitul este un cărbune natural de calitate inferioară.
Banca Naţională a pus introdus unele mijloace de paltă fără numeral: transfer credit, debitare directă, card de plată etc..
Aştept momentul în care schimbările vor înceta de tot.
Templul găsit în zona interioară a Cetăţii din Alba Iulia este inclus în interiorul castrului roman al Legiunii a XIII-a Gemina.
„Ştiu, ştiu nu eşti chiar un înger,
Deseori mă necăjeşti …
Nu, nu, nu eşti chiar un înger
Dar nici demon tu nu eşti … „ (Mădălina Manole)
Ecuatorul împarte sfera în două jumătăţi egale.
Numeralul ordinar exprimă ordinea prin numărare a obiectelor.
În urma cutremurului se anunţă un pericol eminent de producere a unui tsunami.
Este o criză, care ascultă-mă pe mine, că dv nu știți, care, mă-nțelegi; Statul cum a devenit acuma, eu după cum văz că se petrece, că nu sunt prost,
înțeleg și eu atâta lucru, fiindcă nu mai merge cu sistema asta, care, cum te gândești, te-apucă groaza, monșer, groaza! (I. L. Caragiale, Căldură
mare)

2. Completaţi cu forma potrivită:
Aceste antibiotice se administrează ……………….. . oral/ orar
Pentru o mai mare siguranţă, pericolul trebuie …………………… . prevenit/ provenit
Întrucât sunt prezenţi şi copiii, este necesară această ……………….. pudoare/ putoare
…………………….. razelor de soare încălzeşte interiorul camerei. reflecţia/ reflexia
………………………….. acestei întâlniri a fost unul neplăcut. reverul/ reversul
………………………… maşinii tapiseria/ tapiţeria
Am dat un ………………. la română. test/ text
E bine să fii …………….. cu cei în suferinţă. solitar/ solidar
Pagubele au fost ………………… de către experţi în domeniu. evoluate/ evaluate
Examenul a scos la iveală o mare …………………… în cunoştinţele tale. lacună/ lagună